www.kobiko.com.pl

PPP Publikacje Prezentacje Porady

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest skuteczną alternatywą dla systemów kolektywnej gospodarki państwowej i komunalnej; jest ważnym krokiem ku przywróceniu mechanizmów rynkowych w sektorach usług tzw. użyteczności publicznej.

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. ma na celu rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej o możliwościach i zasadach współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych, opartych na zasadzie PPP

Podstawowym obszarem naszego zainteresowania są sektory gospodarki ustrojowo przypisane jednostkom samorządu terytorialnego, jako zadania własne.

Na stronie znajdą Państwo wiele różnorodnych informacji i dokumentów przydatnych w procesach planowania, realizacji i oceny przedsięwzięć PPP.

KOBIKO zostało utworzone w lipcu 1999 roku. Założycielami Spółki, i członkami jej Zarządu, są osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, w zakresie problematyki samorządowej i gospodarczej, w tym organizacji usług komunalnych, zarządzania ochroną środowiska, oraz ekonomii i finansów podmiotów publicznych i prywatnych. Misją KOBIKO jest efektywne i profesjonalne prowadzenie projektów doradczych, szkoleń oraz studiów badawczych w celu:

  • wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych,
  • polepszenia skuteczności działania przedsiębiorstw oraz zwiększania ich konkurencyjności,
  • pomocy w realizacji polityki ekorozwoju.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o firmie KOBIKO prosimy o odwiedzenie naszej strony www.kobiko.com.pl.
Licznik